Informacje

Zapraszam do lektury artykułów tematycznych, które dla Państwa przygotowałam w oparciu o literaturę fachową.

Wpływ emocji pozytywnych na funkcjonowanie człowieka

7 lutego, 2016
Kilkanaście lat temu (2000 r.) w Stanach Zjednoczonych Martin Seligman psycholog i jego  współpracownicy zapoczątkowali  rozwój nowej dziedziny psychologii, nazwanej psychologią pozytywną, która jest dopełnieniem tradycyjnej psychologii klinicznej. Psychologia kliniczna skupia się na deficytach i chorobach psychicznych, natomiast psychologia pozytywna bada ludzkie siły i szczęście,  zwraca uwagę na mocne strony człowieka. Skupia się na tymczytaj dalej

Ujęcie stresu w koncepcjach psychologicznych

13 maja, 2015
Stres towarzyszy człowiekowi w codziennym życiu i może determinować jego zachowanie i wybory życiowe. Stres może być powodowany trudnościami dnia codziennego lub być następstwem ciężkiej choroby. Można również mówić o stresie egzaminacyjnym, czy też o stresie doświadczanym w miejscu pracy i związanym ze środowiskiem zawodowym. Stres pojawia się w sytuacjach, gdy wymagania stawiane człowiekowi sączytaj dalej

Źródła stresu, a radzenie sobie z doświadczeniem sytuacji stresującej

12 maja, 2015
Opanowywanie różnego rodzaju stresorów jak choroby, klęski nie zabezpiecza przed pojawieniem się następnych, zarówno w życiu indywidualnym jednostek jak i w środowisku społecznym. Skutki psychospołeczne i zdrowotne oddziaływania stresu na jednostkę skłaniają do poszukiwania sposobów zminimalizowania negatywnych konsekwencji zjawiska stresu. Istotny wpływ na funkcjonowanie człowieka ma stres intrapsychiczny związany z doświadczeniem życiowym jednostki (Plopa iczytaj dalej