Oferta

 • Konsultacja psychologiczna 

Ma na celu rozpoznanie problemu pacjenta/klienta i zaproponowanie najlepszej formy pomocy (np. porada psychologiczna, psychoterapia lub skierowanie do innego specjalisty).

 • Porada psychologiczna

Jest specjalistycznym świadczeniem mającym na celu rozwiązanie zgłaszanego przez pacjenta/klienta problemu.

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców.

 • Diagnoza psychologiczna i testy

Dla osób dorosłych:

 • Diagnoza osobowości,
 • Diagnoza inteligencji
 • Diagnoza neuropsychologiczna
 • Wsparcie dla osób w kryzysie (strata, żałoba)

Dla osób doświadczających przedłużającego się żalu po stracie (strat okołoporodowych, żałoba), przeżywających trudności w relacjach społecznych, cierpiących z powodu doświadczanych emocji (lęk, złość).

 • Psychoterapia

Pracuję w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, TSR (ang. Solution Focused Brief Therapy ,SFBT). Korzenie tej terapii bliskie są założeniom Miltona Eriksona dotyczącym sposobu myślenia o pacjentach/ klientach i ich leczeniu. Jednak w obecnym kształcie za twórców TSR uznaje się Steva de Shazera i Insoo Kim Berg założycieli Brief Family Therapy Center w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych.

Kierunek w terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach wyznacza nie rodzaj problemów, ale cel pacjenta/klienta. Do podstawowych założeń terapii TSR należy wydobywanie i wzmacnianie w procesie terapii zasobów klienta/pacjenta, jego mocnych stron i umiejętności w celu wprowadzenia zmiany w jego życiu.

 • indywidualna
 • Terapia małżeńska i par
 • Terapia uzależnień

W czym mogę pomóc?

Wspieram osoby dorosłe, dzieci  i młodzież:

 • Doświadczających trudności życiowych chwilowych lub dłużej utrzymujących się,
 • Znajdujących się w sytuacjach kryzysowych,
 • Doświadczających problemów egzystencjalnych (samotność, starzenie się, kryzys wartości),
 • Nadużywających środków psychoaktywnych (narkotyki, alkohol),
 • Doświadczających trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami,
 • Dla kobiet doświadczających  trudności emocjonalnych w okresie ciąży,
 • Zaburzenia lękowe, depresja,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia psychosomatyczne (utrzymujące się dolegliwości bólowe, gdy wykluczone zostały przyczyny medyczne)
 • Zaburzenia odżywiania,
 • Poradnictwo psychologiczne dla rodziców,
 • Wspieranie w rozwoju dzieci i młodzieży,
 • Organizuję warsztaty wychowawcze dla rodziców,
 • Warsztaty dla personelu medycznego i personelu pracującego w obszarze pomocy społecznej,
 • Doradztwo zawodowe.