O mnie

6Danuta Maria Taflińska – mgr psychologii

 • Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Sopocie (moduł specjalizacyjny: 1.psychologia kliniczna człowieka dorosłego
  2. wspomaganie rozwoju młodzieży).
 • Posiadam uprawnienia pedagogiczne.
 • Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia na poziomie podstawowym (I stopień) w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w: Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Warszawa.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia na poziomie zaawansowanym (II stopień) w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w: Centrum Rozwiązań. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Toruń.
 • Pracuję w Poradni Psychologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu i prowadzę Prywatny Gabinet Psychologiczny w Bydgoszczy.
 • Jestem uczestnikiem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej. Jednostką szkolącą jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Wiedzę psychologiczną i terapeutyczną doskonalę poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach dokształcających, konferencjach naukowych. Odbyłam staż szkoleniowy w Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym F 2 I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Ukończyłam między innymi:

 • Najnowsze trendy w terapii poznawczej zaburzenia osobowości z pogranicza: terapia schematu i jej zastosowanie. Warsztat zrealizowany przed XXXV Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz 2014 r.
 • Metoda dialogu motywującego. Praca z trudnym nastolatkiem. Kurs doskonalący zorganizowany przez Pracownię EGO, Bydgoszcz 2014.
 • Wczesna diagnoza i terapia małego dziecka. Kurs doskonalący zorganizowany przez Pracownię EGO, Bydgoszcz, 2014 r.
 • Zachowania i myśli suicydalne (samobójcze). Szkolenie zostało zrealizowane przez Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Warszawa, 2015 r.
 • Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioraalnej dzieci i młodzieży. Szkolenie zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy i Zespół Gabinetów psychoterapeutycznych „Poza Schematami”, Bydgoszcz, 2015 r.

W obszarze moich zainteresowań zawodowych znajduje się psychologia osobowości, psychologia kliniczna.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddział w Bydgoszczy oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.