Prywatny Gabinet Psychologiczny – Danuta Maria Taflińska

Witam na stronie gabinetu psychologicznego i zapraszam osoby odwiedzające do zapoznania się z informacjami i ofertą gabinetu.

„Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka.Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.”

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa
-Polskie Towarzystwo Psychologiczne